Bij Footprint staat je eigen identiteit centraal. Wij hechten er belang aan dat je je goed voelt bij de weg die we samen uitstippelen. Iedereen is tenslotte uniek en dus zijn er geen twee trajecten hetzelfde. Daarom bieden we verschillende therapiestroomingen aan zodat we steeds kunnen kiezen wat het best bij jou past.

O

Opvoedingsondersteuning

Ouders kunnen bij ons terecht met vragen over de opvoeding van hun kinderen. We behandelen kinderen niet individueel, maar richten ons op de interactie tussen ouders en kind.

V

Volwassenen

We gaan samen met jou een traject aan dat uit verschillende onderdelen bestaat. De onderdelen van de therapie lichten we graag toe tijdens een eerste gesprek.

K

Koppels

Voor koppels gelden dezelfde fases die we bij individuele gesprekken toepassen, daarnaast zijn er enkele specifieke methodieken voor relatietherapie waarop we beroep doen.

Visie & Ontstaan


In een wereld waar veel dingen moeten en weinig dingen nog gewoon mogen en in een tijd waarin alles meer en meer in regels en procedures wordt gegoten, wil ik een eigen weg bewandelen. Volgens mij is er nood aan een plek waar mensen echt terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden, een plek waar iedereen gerespecteerd en gewaardeerd wordt zoals hij of zij is. Ik streef naar een manier van werken waarbij er aandacht is voor zowel iemands mooie kanten alsook de stukjes van onszelf waar we minder trots op zijn. Psychotherapie in mijn praktijk is dan ook gebaseerd op deze 2 zaken: de mooie en sterke kanten die we gebruiken als basis om verder te groeien in onze eigenschappen waarover we nog niet tevreden zijn. Psychotherapie is in die zin een leerproces, het is leren dankzij en over onszelf. Elk leerproces is een groeiproces, net zoals in de natuur is groeien voor de mens eigenlijk een vanzelfsprekendheid. We komen niet op de wereld om heel ons leven exact hetzelfde te blijven. We groeien uiterlijk en innerlijk en deze evolutie stopt niet als we de schoolbanken verlaten. Toch kennen we ook groeipijnen en gebeurd niet alles zonder slag of stoot. Het is de taak van de therapeut om je op die pijnlijke momenten te ondersteunen om je te helpen een sterke basis te creëren waarop je zelf kan verder bouwen. Die basis vormt de belangrijkste voorwaarde om te kunnen groeien, ze is eigenlijk de omgeving waarin je groeit. Vergelijk het maar met de voedingsbodem die een bloem nodig heeft, niet elke bloem groeit op elke plek in het veld even goed. Daarom werken we in psychotherapie aan onze voedingsbodem om zo nog verder te kunnen groeien dan we voor mogelijk hielden.
De keuze om mijn praktijk FOOTPRINT te noemen lag voor de hand. Als therapeut krijgen we namelijk de kans om een stukje van de weg die onze cliënten bewandelen te mogen volgen en elke weg is uniek, als een eigen voetafdruk in de wereld.
Wat FOOTPRINT aan haar cliënten wil bieden wil ze ook voor haar therapeuten kunnen zijn. Ook als therapeut is het belangrijk om voor jezelf te zorgen en je eigen voedingsbodem voor groei op pijl te houden. Om de professionaliteit van FOOTPRINT te versterken werken er daarom verschillende therapeuten samen. Zij delen hun kennis en ervaring om hun cliënten beter van dienst te kunnen zijn.


member-4

Katrien Van Genechten

Oprichter praktijk FOORPRINT

Ons team

3 gediplomeerde therapeuten staan voor je klaar

Diane Plevoets

Contextueel Therapeut


Bij contextuele therapie wordt er naast de emoties, het gedrag en de gebeurtenis ook rekening gehouden met de context. Het systeem en de relaties waarin de cliënt zich bevindt wordt centraal gesteld. De wisselwerking tussen de cliënt en de omgeving heeft vaak veel invloed op het gedrag, emoties en de gehele persoonlijkheidsvorming. Hiermee gaan de therapeut en cliënt samen aan de slag.


diane@footprint-tienen.be

0472 - 17 59 66

member-5
member-4

Katrien Van Genechten

Integratief Therapeut


Integratieve psychotherapie is een humanistische stroming die vertrekt vanuit het standpunt dat elke psychologische en psychotherapeutische benadering waardevolle inzichten biedt voor de begeleiding van individuen, gezinnen en groepen. Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende methodieken en technieken die geworteld zijn in diverse andere stromingen.


katrien@footprint-tienen.be

0483 - 55 11 42

Hanne Boonen

Creatief Therapeut


Door middel van beeldende werkvormen ondersteunt de creatief therapeut de cliënt op een ervaringsgerichte manier. De cliënt gaat samen met de therapeut aan de slag. De creatieve werkvormen zijn geen doel op zich, maar eerder een manier om vorm te geven aan een innerlijke gewaarwording, zich te ontplooien, iets te verwerken of zich te leren uiten.


hanne@footprint-tienen.be

0471 - 11 01 99

member-5

Contact en Tarieven

contact informatie

  • Adres: Torenstraat 14, 3300 Tienen
  • Telefoon: 0483 - 55 11 42
  • Email: praktijk@footprint-tienen.be

Tarieven

  • 1 Sesie: € 50

  • Betaling: Cash of met bancontact-app

  • Annulatie: Minstens 24u op voorhand melden